TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

3 Tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non bạn nên đọc

3 Tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non nên đọc nếu như bạn cần học Trung Cấp Mầm Non cấp tốc để được liên thông CĐ-ĐH ngay trong 1 năm, thì tại Trung Tâm Tuyển Sinh Và Học Thi Online chúng tôi đang có khóa tuyển sinh NGAY BÂY GIỜ, dành cho bạn!!. Liên hệ: 0842.33.55.00 để được kết bạn zalo và hướng dẫn chi tiết lộ trình học đúng theo nhu cầu của học viên.

Tâm sự đôi chút với quý đọc giả:

Chúng ta khi quyết định đầu tư vào bất cứ đâu, điều đầu tiên cần phải biết chính là sự lâu dài, tính bền vững và có thể mang lại lợi ích sau này (vd: Bất động sản, đầu tư mua bán sản phẩm... chúng ta đều mong chờ trong một tương lai dài hạn), vậy nên với việc học nghề cũng vậy, bạn cần xác định được tương lai nghề nghiệp mình đi đến đâu, có phù hợp sở thích bản thân không, hay thậm chí bạn có thể sống hạnh phúc với nghề này không (có niềm hạnh phúc thì bất cứ việc gì cũng lâu bền, đúng không các bạn 😄)

Vậy nên, khi bạn chọn các ngành Trung cấp tại Trung Tâm Tuyển Sinh Và Học Thi Online thì chúng tôi không chỉ cung cấp khóa học mà còn sẵn sàng cung cấp cho bạn những kiến thức, những định hướng, những hiểu biết sâu rộng hơn trong ngành, nhằm giúp học viên và quý đọc giả thấu hiểu được giá trị của ngành nghề mình theo đuổi.

Bài viết này sẽ nói về vấn đề Lương của giáo viên mầm non là bao nhiêu, và chức danh giáo viên mầm non nào là có hệ số lương cao nhất:

[caption id="attachment_8910" align="alignnone" width="1800"]Bằng Trung Cấp Sư Phạm Mầm Non-Đăng Ký Học Tại Học Thi Online Bằng Trung Cấp Sư Phạm Mầm Non-Đăng Ký Học Tại Học Thi Online[/caption]

3 Tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non bạn nên đọc

Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 20/3/2021) quy định tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non các hạng III, II, I như sau:

Tiêu chuẩn chức danh Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26

1. Nhiệm vụ

- Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nhóm, lớp được phân công phụ trách theo Chương trình giáo dục mầm non; thực hiện công tác giáo dục hòa nhập và quyền trẻ em;

- Trau dồi đạo đức nghề nghiệp; gương mẫu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em;

- Rèn luyện sức khỏe; hoàn thành các khóa học, các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn; bảo quản và sử dụng thiết bị giáo dục được giao;

- giáo viên thuộc tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng III phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

- Thực hiện nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật, ngành Giáo dục, nhà trường và địa phương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

Xem thêm: Tuyển sinh trung cấp mầm non trên toàn quốc

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục mầm non;

- Yêu nghề, thương yêu trẻ em; kiên nhẫn, biết kiểm soát cảm xúc; có tinh thần trách nhiệm cao; có kiến thức, kỹ năng cần thiết; có khả năng sư phạm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ;

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên thuộc tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng III

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mầm non và triển khai thực hiện vào nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non;

- Biết phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ em và cộng đồng trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

- Biết quản lý, sử dụng, bảo quản và giữ gìn có hiệu quả tài sản cơ sở vật chất, thiết bị của nhóm/Lớp, trường;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

Xem thêm:

[caption id="attachment_4037" align="aligncenter" width="870"]Trung cấp mầm non online Học Trung cấp mầm non online[/caption]

Tiêu chuẩn chức danh Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25

1. Nhiệm vụ

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên thuộc tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

- Đề xuất các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ (khối) chuyên môn;

- Tham gia ban giám khảo các hội thi cấp học mầm non từ cấp trường trở lên;

- Tham gia các hoạt động chuyên môn khác như hội đồng tự đánh giá hoặc đoàn đánh giá ngoài; kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên thuộc chức danh giáo viên mầm non hạng II

Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non hạng III, Chức danh giáo viên mầm non hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Chức danh giáo viên mầm non

- Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

[caption id="attachment_1476" align="aligncenter" width="650"]Học Thi Online tại Trung Cấp Giáo Viên Mầm Non Học Thi Online tại Trung Cấp Giáo Viên Mầm Non[/caption]

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ Chức danh giáo viên mầm non

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mầm non và triển khai thực hiện có kết quả vào nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;

- Chủ động tổ chức và phối hợp kịp thời với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng II và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;

- Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Xem thêm: Chứng chỉ cấp dưỡng bảo mẫu mầm non

Tiêu chuẩn chức danh Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24

[caption id="attachment_2882" align="aligncenter" width="500"]Học Trung Cấp Mầm Non Onlin Học Trung Cấp Mầm Non[/caption]

1. Nhiệm vụ

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng II, giáo viên mầm non hạng I phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham gia biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên;

- Tham gia bồi dưỡng hoặc tham mưu, đề xuất hoặc tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non từ cấp trường trở lên;

- Tham gia ban giám khảo các hội thi của cấp học mầm non từ cấp huyện trở lên;

- Tham gia hội đồng tự đánh giá hoặc đoàn đánh giá ngoài hoặc kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp huyện trở lên.

https://hocthionline.edu.vn/tuyen-sinh-trung-cap-mam-non-go-vap/

2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non hạng II, giáo viên mầm non hạng I phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo và vận động, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Chức danh giáo viên mầm non

- Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I.

Xem thêm: Đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ Chức danh giáo viên mầm non

- Tích cực, chủ động thực hiện và tuyên truyền vận động, hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mầm non vào công việc nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện sáng tạo, linh hoạt; chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện được chương trình, kế hoạch giáo dục mầm non;

- Tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, cha mẹ và người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; có khả năng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên cốt cán;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng I và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc là giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên;

- Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

👉Xem thêm hệ số tính thành Mức lương của ngành sư phạm mầm non ra sao?

👉Cách tính lương cho 3 chức danh giáo viên mầm non

👉Trung cấp sư phạm mầm non 2021- Liên thông Cao đẳng, Đại học

https://hocthionline.edu.vn/chung-chi-quan-ly-mam-non-toan-quoc/

Và ở bất cứ chức danh giáo viên mầm non nào cũng vậy, cũng cần phải có nhiều động lực và có nhiều trò chơi để truyền tải thông điệp ý nghĩa nhằm nuôi dạy trẻ thật tốt nhé! Dưới đây là video hướng dẫn cách kết nối với bạn bè trong lớp

https://www.youtube.com/watch?v=8UVYp3q-ovY

 

HỆ THỐNG HỌC THI ONLINE VIỆT NAM

Trung Tâm Tuyển Sinh Và Học Thi Online

Hotline: 0844.33.55.00 - 0888.33.55.00 - 0842.33.55.00

Email: hocthionline5500@gmail.com

Website: hocthionline.edu.vn - hocthionline.com.vn - hocthionline.net.vn

Văn Phòng Bình Dương: Số 183 Đường Xuyên Á, KP. Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Văn Phòng TPHCM: Số 56 Trần Thánh Tông, P. 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Văn Phòng Hà Nội: Số 210 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn Phòng Quảng Ngãi: Số 168/17 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi

Văn Phòng Đà Nẵng: Số 80B Lê Duẩn, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Văn Phòng Bình Phước: Số 825 Quốc lộ 14, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Văn Phòng Bình Định: Số 147 Trần Hưng Đạo, Phường Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Văn Phòng An Giang: Số 295 Hàm Nghi, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Bài viết cùng danh mục