TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Chăn Nuôi Thú Y (HK2)

Trịnh Việt Dũng
0 đánh giá 1 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

Lớp Trung Cấp Thú Y Chính Quy

Nội dung khóa học

 • Bài 1: KHÁI QUÁT DƯỢC LÝ THÚ Y 90:00
 • Bài 2: THUỐC SÁT TRÙNG, KHỬ TRÙNG 90:00
 • Bài 3: THUỐC KHÁNG SINH 90:00
 • Bài 4: THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ TIÊU HÓA 90:00
 • Bài 5: THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ SINH DỤC 90:00
 • Bài 6: THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH 90:00
 • Bài 1: LỊCH SỬ CÔNG TÁC GIỐNG P1 40:00
 • Bài 2: LỊCH SỬ CÔNG TÁC GIỐNG P2 40:00
 • Bài 3: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC P1 40:00
 • Bài 4: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC P2 40:00

Thông tin giảng viên

Trịnh Việt Dũng
53 học viên 1 khóa học
- Thầy Hiếu

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Thời lượng: 11 giờ 40 phút
Giáo trình: 10 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC